Disclaimer van Team Green

Laatst bijgewerkt: 08/03/2024

Geen garantie op juistheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Team Green besteedt aan de samenstelling van deze website en de daarop aangeboden informatie, is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de Team Green website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd of bijgewerkt.

  • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo accuraat mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Team Green te mogen claimen of te veronderstellen.
  • Team Green streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen, of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Team Green aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op de website van Team Green is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of op een andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Team Green is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Team Green.

Contact

Voor vragen of toestemming voor het gebruik van gepubliceerd materiaal op deze website, kunt u contact opnemen met Team Green via info@teamgreen.be.