Privacybeleid van Team Green

Laatst bijgewerkt: 08/03/2024

Bij Team Green vinden we de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk. Daarom streven we ernaar om jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te beheren.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door The Green Deal BV, met zetel te Ambachtenstraat 7, 9160 Lokeren en KBO nummer BE 0785.954.574.

Hierin wordt uiteengezet welke informatie wij over jou verzamelen, waarom we deze informatie gebruiken en aan wie we deze kunnen verstrekken. Ook vind je hier informatie over jouw rechten en hoe je deze kunt uitoefenen. We adviseren je daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Heb je vragen over onze diensten en jouw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via info@teamgreen.be. Bij Team Green beschouwen we de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens als een prioriteit en we zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd, conform de eisen van de GDPR en de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast of bijgewerkt, dus we raden je aan deze periodiek te raadplegen.

1. Gegevensverwerking & Verantwoordelijkheid

Gegevensverwerking omvat elke actie met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, aanpassen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, of het vernietigen van gegevens. Team Green is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2. Verwerkte Persoonsgegevens

We verzamelen verschillende typen gegevens afhankelijk van jouw interactie met onze website en diensten:

  • Technische informatie over jouw apparaat en surfgedrag via cookies (zie ons Cookiebeleid).
  • Persoonlijke informatie wanneer je contactformulieren invult: naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.
  • We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en verwerken geen gevoelige gegevens.

3. Doeleinden en Rechtsgrond voor Verwerking

Jouw gegevens worden verwerkt om je gepersonaliseerde diensten en informatie aan te bieden. Dit kan zijn met jouw toestemming, voor de uitvoering van een contract, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wanneer Team Green een gerechtvaardigd belang heeft.

4. Doorgifte aan Derden

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, behalve in specifieke gevallen zoals vereist door de wet of voor het uitvoeren van onze diensten, onder verantwoordelijkheid van Team Green.

5. Beveiliging en Bewaartermijn

We garanderen dat jouw gegevens veilig worden bewaard en alleen zolang als noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Jouw Rechten

Je hebt recht op toegang, correctie, verwijdering van jouw gegevens, en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking of vragen om overdracht van gegevens. Neem hiervoor contact op via info@teamgreen.be.

7. Vragen of Klachten

Voor vragen of klachten over onze privacypraktijken, kun je contact opnemen via info@teamgreen.be. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Team Green NV, gevestigd te Ambachtenstraat 7, 9160 Lokeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Website: teamgreen.be
  • Adres: Ambachtenstraat 7, 9160 Lokeren
  • E-mail: info@teamgreen.be

Laurenz Sabbe is de Functionaris Gegevensbescherming van Team Green NV en is te bereiken via laurenz@teamgreen.be.